1. Rekisterinpitäjä, rekisteriä hoitava henkilö ja tietosuojavastaava
  Nimi: Kahvila Lentävä Luuta Oy, Salla Hytönen
  Y-tunnus: 3228454-6
  Osoite: Ylä-Kolintie 2, 83960 Koli
  Puhelinnumero: 0400 150 235
  Sähköpostiosoite: info@kahvilalentavaluuta.fi
 2. Mihin rekisteriä käytetään? Yhteydenottojen kautta kerättäviä tietoja käytetään yhteydenpitoon sekä asiakassuhteen kehittämiseen. Tallennamme yhteystiedot että voimme vastata relevantisti soittoihin tai viesteihin.
 3. Mitä rekisteriin tallennetaan? Yrityksen nimi, henkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, tilatut palvelut ja asiakkaan lähettämät viestit.
 4. Tietojen säilytysaika: Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.
 5. Miten tietoja kerätään? Henkilötietoja kerätään vain henkilöltä itseltään yhteydenottojen yhteydessä. Verkkosivuston anonyymejä kävijätietoja kerätään verkkoanalytiikkatyökalujen avulla.
 6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle: Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.
 7. Evästeiden (cookies, keksit) käyttö: Käytämme sivuillamme evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan anonyymisti sivuilla vierailevat kävijät sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Analysoimme evästeiden avulla kerättyä verkkoliikenteen anonyymiä dataa ja parantelemme verkkosivustoa sen mukaan. Saatamme osoittaa mainoksia sivuilla käyneille, jos heillä on vierailuun käytetyssä selaimessa käytössä evästeiden tallentaminen. Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.
 8. Kerätyt anonyymit kävijätiedot: Verkkoanalytiikkapalveluilla kerätään verkkosivuilla kävijöistä yksilöimätöntä dataa, joka käsittää: Ikä, sukupuoli, maa, kaupunki, kieli, verkkopalveluntarjoajan tiedot Istunnot, istuntojen määrä käyttäjää kohti, sivuston käyttötiedot Verkkoselailun perusteella indikoituja epätarkkoja kiinnostuksen kohteita Sivuston hakukenttiin syötetyt lausekkeet Vierailuun käytetyn päätelaitteen tekniset ominaisuudet Verkkosivuston kautta kerätty data ei ole yhdistettävissä henkilötietoihin, ellei käyttäjä ota yhteyttä verkkosivuston kautta ja luovuta tietojaan. Yhteydenoton myötä annettuja tietoja ei tallenneta analytiikkatyökaluihin.
 9. Rekisterin suojaus: Sähköiset tiedot on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.
 10. Automaattinen päätöksenteko:Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.
 11. Rekisteröidyn oikeudet: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää henkilötietojensa käyttö markkinointitarkoituksiin. Markkinointiin liittyvät kieltopyynnöt ja lisätiedot: info@kahvilalentavaluuta.fi